blast wave

blast wave
noun
a region of high pressure travelling through a gas at a high velocity
-

the explosion created a shock wave

Syn: ↑shock wave
Hypernyms: ↑wave, ↑undulation
Hyponyms: ↑sonic boom

* * *

a violent propagating disturbance, produced by an explosion in air, that consists of an abrupt rise in pressure followed by a drop in pressure to or below atmospheric pressure.
Also, blast. Cf. shock wave.
[1935-40]

* * *

blast wave,
a wave of air at increased pressure, caused by an explosion and radiating from it, followed by a wave of decreased pressure.

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Blast wave — A blast wave in fluid dynamics is the pressure and flow resulting from the deposition of a large amount of energy in a small very localised volume. The flow field can be approximated as a lead shock wave, followed by a self similar subsonic flow… …   Wikipedia

  • blast wave — sprogimo banga statusas T sritis chemija apibrėžtis Labai stipriai sprogimo suslėgtos terpės sklidimas į visas puses nuo sprogimo vietos. atitikmenys: angl. blast wave; detonation wave; explosion wave rus. взрывная волна …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • blast wave — sprogimo banga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. blast wave; detonation wave; explosion wave vok. Explosionswelle, f; Luftstoßwelle, f rus. взрывная волна, f pranc. onde d’explosion, f; onde explosive, f …   Fizikos terminų žodynas

  • blast wave — sprogimo banga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Labai stipriai sprogimo suslėgtos aplinkos (dujų, skysčio, kietojo kūno) sklidimas į visas puses nuo sprogimo vietos. Sprogimo bangos slėgis mažėja tolstant bangai nuo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • blast wave — sprogimo banga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Banga, sukelta po sprogimo greitai į atmosferą besiplečiančių karštų dujų. Sprogimo banga pradžioje yra smūgio banga, po to pereina į garso bangą. atitikmenys: angl. blast wave pranc. onde de… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • blast wave diffraction — The passage around and envelopment of a structure by the nuclear blast wave …   Military dictionary

  • blast wave front — sprogimo bangos frontas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priekinė sprogimo bangos riba, skirianti nesujaudrintą aplinką nuo aplinkos su padidėjusiu slėgiu, greičiu ir temperatūra. atitikmenys: angl. blast wave front… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • blast wave diffraction — sprogimo bangos užlinkimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Branduolinio sprogimo bangos tam tikro statinio apėjimas ir apsiautimas. atitikmenys: angl. blast wave diffraction pranc. diffraction de l’onde de choc …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • blast wave — a violent propagating disturbance, produced by an explosion in air, that consists of an abrupt rise in pressure followed by a drop in pressure to or below atmospheric pressure. Also, blast. Cf. shock wave. [1935 40] * * * …   Universalium

  • blast wave — A sharply defined wave of increased pressure rapidly propagated through a surrounding medium from a center of detonation or similar disturbance …   Military dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”